Rizika a jejich analýza ve zdravotnictví

Reforma zdravotnictví

Autor: ač, vydáno 8.6.2010 Ministryně zdravotnictví se rozhodla ještě před odchodem dovršit zmatek ve vzdělávání lékařů přípravou nové vyhlášky. . V rozporu s tím je v tom případě prohlášení ÚOOÚ, které si můžete přečíst v Analýzách.
umlaufoviny.com/www/res_publica/reportaze/zdravotnictvi/

Dopady regulace cen kvalitu zdravotnictví , Blog o ekonomii

Zdravotnictví je jednou z nejvíce regulovaných částí ekonomiky. Ve zdravotnictví obecně se lidé řídí, více než v jakékoli jiné oblasti, spíše symboly a emocemi, než rozumem a racionálním kalkulem.
brightside.blog.cz/1008kvalitu-zdravotnictvi

untitled

Zákon č. 96/2004 Sb., novelizovaný v r. 2008 Metodický pokyn k realizaci a ukončení adaptačního procesu pro NZP, č.j.18537/2009 První část Úmluvy se zabývá základními pravidly obecně platnými ve zdravotnictví , druhá
ftn.cz/vzdelavani/files/Skripta_kurzNovinky.pdf

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady

Sociální služby jsou oblastí, ve které dochází k mnoha změnám. Populace evropských V současné době totiž existuje v sociálních službách v přímém kontaktu s klientem oborů, jejich náplň a profily absolventů.
praha.vupsv.cz/Fulltext/Profes.pdf

Edukační a publikační činnost SAK | Spojená akreditační komise...

2. Manažer rizik ve zdravotnickém zařízení - rámcový program: • Nejčetnější a nejzávažnější rizika ve zdravotnictví – kasuistiky z České republiky i zahraničí • Nástroje aktivního vyhledávání rizik (brainstorming, Ishikawova analýza.
sakcr.cz/cz-top/sluzby/edukacni-a-publikacni-cinnost/

Nsbspa

V roce 2002 bylo v ČR registrováno celkem 1314 úmrtí v silničním provozu (do 24h), respektive 1431 do 30 dnů, což by roce 2010 znamenalo maximální počet usmrcených ve výši 657 osob, respektive 716 osob.
cmadz.cz/informace-pro-cleny/files/NSBSP_2011-2020_Analyza_v4.pdf

Ověřená hřiště - odpovědnost za provoz

Odpovědnost za provoz hřišť, sportovišť atp.- právní rozbor ".. dostáváme se k oblasti prevence rizik , která by mohla případnou škodnou událost odvrátit či alespoň riziko co nejvíce minimalizovat ... Více v právní analýze Zde .
overenehriste.cz/dokumenty/odpovednost-za-provoz.php

Untitled

Ministerstvo zdravotnictví, ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 vyhl.č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých. Analýza příčin události. V průběhu analýzy jsou zkoumána jednotlivá aktivní pochybení či jejich seskupení (v případě opakova-
mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=16137typ=application/pdfnazev...

Internetový portál bezpečnosti potravin - Bezpečnost potravin v ČR

Komunikace o riziku Komunikace o riziku je vzájemná výměna informací (včetně výsledků hodnocení rizika a základů pro rozhodování v rámci řízení rizik), a to mezi hodnotiteli rizika, manažery rizika, spotřebiteli, potravinářskými a.
bezpecnostpotravin.cz/kategorie ezpecnost-potravin-v-cr.aspx

ehealth v ČR | ezdrav.cz

Základní kroky směrem k elektronizaci českého zdravotnictví udává Národní plán rozvoje eHealth stanovený Českým národním fórem pro eHealth a ICT Unií. Tyto instituce spolupracují rovněž s Ministerstvem zdravotnictví, jež je v realizaci.
ezdrav.cz/ehealth-v-cr/